Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Ministerstvo kultúry SR

obrázok

Projekty mesta podporené v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR 2017

Program 1: Obnovme si svoj dom

Podprogram 1.2: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

Názov projektu: Obnova náteru  a čiastočná výmena zhnitých a poškodených častí šindľovej strechy Kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne

Predmetom zmluvy č. MK-3992/2017/1.2 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu.

Zámery a ciele projektu:

Cieľom projektu je obnova šindľovej strechy konzervačným náterom a výmena poškodených, prehnitých šindľov a nové štiepané.

Ministerstvo kultúry SR poskytlo mestu Tvrdošín dotáciu na obnovu strechy národnej kultúrnej pamiatky v čiastke 7 000 eur.