Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Žilinský samosprávny kraj

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č.4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja  v znení Dodatkov č.1, č.2 a č. 3 bola mestu Tvrdošín poskytnutá dotácia vo výške 1200 eur na podujatie „Folklórne Oravice – XXV. Ročník medzinárodného folklórneho festivalu.“

FOTOGALÉRIA

------------------------------------------------------------------------