Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Úrad vlády Slovenskej republiky

 

Názov projektu: Zabezpečenie medzinárodného futbalového turnaja

Predmetom zmluvy  č. UV SR – 834/2015 bolo poskytnutie dotácie  z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na zabezpečenie medzinárodného futbalového turnaja v sume 8 000 eur určené na bežné výdavky s účelovým určením.

Zámery a ciele projektu: Zorganizovanie dvojdňového medzinárodného futbalového turnaja mladších žiakov.

FOTOGALÉRIA 

------------------------------------------------------------------------------

Program: Podpora rozvoja športu

Názov projektu: Viacúčelové ihrisko 33x18 m

Predmetom zmluvy č. 961/2015 bolo poskytnutie dotácie z programu Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu rozvoja športu na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk zameraných predovšetkým na deti a mládež v sume 40 000 eur.

Zámery a ciele projektu: Vybudovanie viacúčelového ihriska na loptové hry pre deti a mládež, ale aj ostatné vekové kategórie