Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis

Program: Región kultúrne

Názov projektu: Keď história ožije

Oblasť podpory: Tradičná kultúra - história obce

Cieľ projektu:  Pri príležitosti 750. výročia písomnej zmienky a 50. výročia Štatútu novodobého mesta Tvrdošín pripraviť zdramatizované historické udalosti – udelenie privilégií Ľudovítom I. a donáciu na Oravice.

Vďaka projektu boli vytvorené scenáre, po ktorých nasledovali tvorivé dielne a konečným výsledkom bolo ich uvedenie pred širokou verejnosťou na Trojičnom námestí v Tvrdošíne. Súčasťou bol sprievod mestom v historických kostýmoch. Udelený grant vo výške 2 300 eur bol použitý na zapožičanie 100 ks historických kostýmov, výrobu DVD a ozvučenie podujatia.

FOTOGALÉRIA