Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015

Predmetom zmluvy č. 0641/2015/SRŠ bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bolo poskytnutie dotácie vo výške 36 000 eur.

Zámery a ciele projektu: Rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách.

FOTOGALÉRIA - Pred a  počas rekonštrukcie

FOTOGALÉRIA - Po rekonštrukcií