Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Program: Prevencia kriminality

Názov projektu: Kamerový systém – rozšírenie

Predmetom zmluvy č. 29/2014 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu Žilina na zabezpečenie úloh prevencie kriminality vo výške 3 100 eur.

Zámery a ciele projektu: Mestská polícia zaznamenala v dvoch lokalitách mesta zvýšený výskyt tvoriacich sa rizikových skupín detí a mládeže vo veku 12-15 rokov, ktoré robia výtržnosti, ničia životné prostredie, fasády budov a stavieb. Montáž otočných kamier v inkriminovaných lokalitách zabezpečila obmedzenie, resp. úplnú elimináciu vytváraných rizikových skupín detí a mládeže a samotné monitorovanie otočnými kamerami má na deti a mládež odstrašujúci charakter, čo má za následok zníženie počtu výtržností a inej protispoločenskej činnosti.