Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Žilinský samosprávny kraj
S finančnou podporou

Žilinského samosprávneho kraja

 

 

Projekty mesta realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja 2012

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č.4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatkov č.1, č.2 a č.3 bola mestu Tvrdošín poskytnutá dotácia vo výške 1200 eur na podujatie „Folklórne Oravice 2012“.  

Fotogaléria:

 

Za obsah a správnosť zodpovedá: Mgr. Anna Čelková