Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Eko fond, n.f.

Eko fond logo

 

"Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ súp. č. 142 komplexnou rekonštrukciou"

PDF ikona 
Súhrnná technická správa

 

PDF ikona 
Technická správa

Fotodokumentácia:

Obrázok jedna Fotka druhá fotka tretia fotka štvrtá fotka piata fotka šiesta fotka siedma

 

"Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave"

Fotodokumentácia:

Fotka prvá Obrazok druhý obrázok tretí