Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

30.3.2017 Čarovná noc v materskej škole

Z večera 30.3.2017 do rána 31.3.2017 sa Materská škola na Oravskom nábreží premenila na Rozprávkovo. Deti v materskej škole o 17.30 hod. vítali rôzne rozprávkové bytosti, ktoré ich premenili na škriatkov.

 Počas večera im pomáhali podľa mapy nájsť truhličku so strateným pokladom. Čaro noci spočívalo aj v tom, že poklad hľadali nielen deti v Tvrdošíne, ale aj deti v priateľských materských školách v Kátove a Soběslavi, ktoré sa zapojili s nami do e-Twinning projektu ,,Čarovný čas“. Čarovná noc v materskej škole bola vyvrcholením polročnej e-Twinningovej spolupráce, ktorej cieľom bolo získať nové skúsenosti a zážitky, prehĺbiť vzťah k rodnému mestu prostredníctvom poznania tradícií a zvykov a  vytvorenia povedomia o rodnej krajine a krajine našich českých susedov. Najväčším zážitkom pre deti bolo vzájomné on-line zdieľanie skúseností z hľadania pokladu, spievanie spoločnej piesne ,,Keď si medzi kamarátmi“ a samozrejme nájdenie strateného pokladu. Poďakovanie patrí aj nášmu sponzorovi firme Univel z Krásnej Hôrky, ktorý pomohol s vytvorením pokladu v podobe magnetiek s logom projektu.