Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

29.3.2017 Spomienková akadémia venovaná J. M. Hurbanovi

Spomienková akadémia venovaná J. M. HURBANOVI pri príležitosti 200. výročia od jeho narodenia sa uskutočnila v stredu 29. marca 2017 v kine Javor. Slávnosť zorganizovalo  Mesto Tvrdošín, Oravské kultúrne stredisko D. Kubín a Matica slovenská za účasti zástupcov Matice slovenskej, Mesta Tvrdošín a iných pozvaných hostí. FOTOGALÉRIA

Spomienkové podujatie pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, dejateľa, ktorý bol na čele Slovenského literárneho a verejného života takmer pol storočie.

Bol nekompromisným bojovníkom za národné práva Slovákov, nezmieriteľným nepriateľom šovinizmu maďarskej vládnucej triedy i priekopníkom slovanskej vzájomnosti. V období, keď sa rozhodovalo o osude mnohých európskych národov, neváhal zasvätiť svoj život myšlienkam národnej svojbytnosti a zodpovednosti za osud národa, boju za osobnú slobodu. Napokon, aj v našom meste sa po jeho príchode udiali významné zmeny. Po jeho vystúpení zvolený richtár Karol Lippay svojou ľudskou statočnosťou prekročil hranice mesta aktívnou účasťou v boji za nezávislosť Slovenska.

Život a dielo J. M. Hurbana nám prišli priblížiť odborníci z Matice slovenskej.

Docent, doktor pedagogiky a kandidát vied  pán Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej nám dejateľa predstavil v referáte Životný príbeh J. M. Hurbana. 

Vedecký tajomník Matice slovenskej, Mgr. Peter Cabadaj skúmal život J. M. Hurbana z pohľadu jeho tvorby - literárnej aj publicistickej a práve túto časť života nám pripomenul v referáte Hurban ako tvorca.

Slovenské dobrovoľnícke vojsko pod vedením Hurbana prekročilo hranice ešte v roku 1848 a začiatkom roka 1849 dobylo Žilinu. Keď dobyli Turiec a Kremnicu vlastenci ich volali na Oravu. V Tvrdošíne Hurban rečnil 6. februára. Považoval za dôležité navštíviť Tvrdošín, pretože niektorí mestskí i župní úradníci „odrádzali ľud“ od sympatií k Hurbanovi a jeho myšlienkam. Vo svojich zápiskoch Hurban napísal: „Hodinu pred príchodom vojska sme vtrhli do Tvrdošína a zosadli hneď na mestskom dome, kde nás pozdravili poriadne veľmi slušní ľudia. Hneď sme dali zvolať mestskú radu a kým sa všetko zariaďovalo, prišli naši vojaci. Ku zhromaždenému meštianstvu držal som reč a oznámil mu, že na udržanie poriadku v meste a okolí sa majú zvoliť takí členovia, ktorí v týchto búrnych časoch neprehrešili sa proti kráľovi a vyznačili sa láskou opravdivou ku svojim spoluobčanom. A títo budú spravovať a riadiť mesto....“ Za nového richtára si vtedy Tvrdošínčania zvolili Karola Lippaya, presvedčeného hurbanovského prívrženca, ktorý si poverenie prebral priamo z Hurbanových rúk. V roku 2009 sme si dvoch významných mužov, ktorí ovplyvnili históriu nášho mesta, pripomenuli odhalením sochy J. M. Hurbana v mestskom parku a pamätnou tabuľou Karola Lippaya na budove Mestského úradu za prítomnosti čelných predstaviteľov Slovenska.

 

V histórii sa vystriedalo množstvo osobností, ktoré hájili národnú hrdosť, bojovali za vlasť, za rodnú hrudu. Jozef Miloslav Hurban šíril svoju víziu, držal sa prísnej filozofie a podľa nej i žil, o čom sme sa mohli presvedčiť v rozprávaniach našich hostí. Ostáva už len na nás pripomínať si jeho život a činy a byť hrdí na to, že sme dostali možnosť byť Slovákmi.

Chceme sa poďakovať pánovi Pareničkovi a Cabadajovi za to, že nám pripomenuli život Jozefa Miloslava Hurbana popretkávaný mnohými situáciami, ktoré ovplyvňovali jeho a celý národ. Ďakujeme tiež pedagógom a žiakom zo ZUŠ Tvrdošín, že svojou hrou na hudobné nástroje dodali  spomienkovému podujatiu ešte väčšiu vážnosť, a samozrejme, ďakujeme aj pánovi Brozovi za prednes básne z pera nášho významného dejateľa.

Po skončení spomienkovej slávnosti primátor mesta a  predstavitelia Matice slovenskej z Martina, Tvrdošína a širokého okolia vzdali hold J. M. Hurbanovi položením kvetov pri jeho soche v mestskom parku.