Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

24.11.2016 Naše Gymnázium má víťaza medzinárodnej súťaže

Gymnázium v Tvrdošíne už viac než 20 rokov poskytuje kvalitnú výučbu a vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj talentovaných žiakov, ktorí v každom školskom roku dosahujú úspechy v športových, prírodovedných, jazykových, literárnych či umeleckých súťažiach.

V týchto dňoch sme sa dozvedeli o udelení dokonca medzinárodne uznávaného ocenenia Juvenes Translatores v súťaži mladých prekladateľov, ktorá sa každoročne koná pod záštitou Európskej komisie. Celoslovenské kolo súťaže sa konalo 24. novembra 2016. Gymnázium v Tvrdošíne bolo vybraté ako jedna z 13 stredných škôl na území Slovenska. Počet stredných škôl z každej krajiny je určený počtom europoslancov z jednotlivých krajín EÚ. Z našej republiky teda súťažilo celkovo 60 žiakov, z Gymnázia v Tvrdošíne 5 žiakov, ktorí prekladali z anglického (Agáta Brozová, Samuel Randiak), francúzskeho (Veronika Jurčiová, Alica Staššáková) a poľského jazyka (Janka Kozoňová). Všetky práce boli na výbornej úrovni. Dobrý prekladateľ musí ovládať nielen jazyk originálu textu, ale tiež cieľový jazyk, čo znamená mať bohatú slovnú zásobu v slovenskom jazyku, vyjadrovacie schopnosti a ovládať správny pravopis a gramatiku. Netrpezlivo sme čakali na výsledky a je to tu: v celoslovenskej konkurencii zvíťazila naša Agáta Brozová. Ide o študentku, v ktorej sa spája prirodzený talent a inteligencia s usilovnosťou a sebadisciplínou. Aktívne sa zapája do viacerých súťaží, čo vždy vyžaduje nasadenie a prípravu, pričom následne si musí dobrať zameškané učivo v škole. To všetko sa dá zvládať jednak vďaka ústretovosti pedagógov a jednak vďaka jej rodinnému prostrediu, kde má Agáta vždy podporu zo strany rodičov, no zároveň i príklad pracovitosti a skromnosti.

Čo Agátu teraz čaká? Účasť na odovzdávaní cien priamo v centre Európskej komisie v Bruseli, prestížny certifikát, ktorý jej otvorí dvere ku kariére aj v iných oblastiach než je prekladateľstvo, a z toho vyplývajúce životné príležitosti. Blahoželáme ti, Agátka, a prajeme ešte veľa ďalších úspechov!