Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

22.12.2016 Pribudli nové knihy v knižnici

Z poskytnutých finančných prostriedkov (FPU) na realizáciu  projektu s názvom: „Nákup kníh pre všetkých čitateľov Mestskej knižnice v Tvrdošíne“ žiadosť č. 16-613-03006, sme zakúpili nové knihy v počte 136 knižničných jednotiek, v hodnote 1 100 EUR.

  Oproti plánu 110 kusov kníh sa nám podarilo zakúpiť o 26 viac, nakoľko sme využili  zľavy vydavateľstiev (Albatros Media, Ikar, Slovart, kníhkupectvo Libresso). Zakúpili sme knihy z oblasti náučnej literatúry, ktorú by mohli využívať žiaci, študenti i ostatní používatelia, tiež krásnu literatúru pre deti, mládež, dospelých. Veríme, že získaním  aktuálnej a požadovanej literatúry uspokojíme požiadavky našich čitateľov. Nové knihy by sme chceli využiť aj pri kultúrno-výchovných podujatiach s deťmi a mládežou. Naším zámerom a cieľom bolo zakúpiť knihy pre všetkých čitateľov mestskej knižnice, čo sa nám podarilo. Nákupom náučnej i krásnej literatúry  sme chceli zabezpečiť spoznanie nových informácií, rozšíriť i zaktualizovať knižničný fond o diela slovenských i zahraničných autorov, podporiť vzdelávanie, u detí vzťah ku knihe.  Básničky, rozprávky, romány, príbehy pre deti aj dospelých sú tu pre vás. Knihy boli umiestnené  aj v našej pobočke na Medvedzí.   Zoznam noviniek nájdete  na: www.tvrdosin.sk, on-line katalóg mestskej knižnice, a knihu, ktorá sa vám páči si môžete  zarezervovať. Na tomto projekte sa podieľalo aj mesto Tvrdošín svojím spolufinancovaním.

Na realizáciu projektu s názvom „Doplnenie a implementácia modulov  softvérového  a hardvérového vybavenia Mestskej knižnice v Tvrdošíne“, žiadosť číslo 16-611-03456, boli poskytnuté finančné prostriedky z FPU( dotácia 1500,00 EUR, verejné prostriedky).

Dnes už môžeme povedať, že záväzné výstupy projektu boli dodržané a rozširujúce moduly knižničného systému Clavius : WWW katalóg pre dokumenty, EMVS E-maily MVS a čitateľom,  revízia fondu, sú už v mestskej knižnici v Tvrdošíne nainštalované od konca októbra 2016.

Tieto moduly budú slúžiť všetkým registrovaným používateľom  – žiakom, študentom, pracujúcim, dôchodcom i ostatným. Zámery a ciele projektu  boli splnené, výsledok - skvalitnenie služieb knižnice,  pri vybavovaní požiadaviek  spokojnosť našich čitateľov i pracovníkov. ( Online katalóg mestskej knižnice nájdete na: www.tvrdosin.sk, hlavná stránka vpravo pri informáciach, čitateľ si môže zároveň pozrieť svoje konto a predĺžiť ho. Upomienky, ostatné oznamy budú posielané na e-mailovú adresu čitateľov). Na tomto projekte sa tiež podieľalo mesto Tvrdošín svojím spolufinancovaním.