Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

7.11.2016 Výsledky súťaže - Mesto očami fotografa

Život v našom meste vníma každý inak, po svojom. Pozeráme naň pohľadom dieťaťa, pohľadom rodiča, pohľadom umelca, pohľadom kritika i optimistu.

Sú však medzi nami aj ľudia, ktorí sa na svet radi pozerajú cez hľadáčik fotoaparátu a častokrát vidia i to, čo ostatní nie. Svoje nadšenie z nevšednej fotografie sa rozhodli zdieľať s nami všetkými a prihlásili svoje diela do súťaže Mesto očami fotografa.

Tento rok bol oproti tým minulým iný kvôli dvom témam, vďaka ktorým sa na naše mesto a jeho okolie mohli pozrieť inak. Čaro a energia prírody sa odrazila vo fotografiách na tému „Stromy sú nástroje nekonečného úsilia zeme osloviť nebesia“. Pre zobrazenie života v meste sa zase fotografi držali témy „Dnes mám rande so svojim mestom“. Do súťaže v tomto ročníku zaslalo svoje diela 11 fotografov o celkovom počte 66 fotografií. Počet sa tak oproti minulému roku opäť zvýšil. Súťažné práce posúdila porota, ktorá zároveň udelila ocenenia autorom víťazných prác. Zahájenie vernisáže i vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 9. novembra vo vestibule mestského kultúrneho strediska.

Víťazné práce boli vyhodnotené na základe posúdenia odbornej poroty a hlasov zaslaných cez internet.

V prvej kategórii, do ktorej bolo zaslaných viac prác bolo vyhodnotených celkovo 5 víťazov: Ľubomír Greš (1. a 4. miesto), Juraj Spišiak, Stanislav Gavulák a Eduard Vasek.

V druhej kategórii boli udelené tri miesta: Jana Lukáčiová, Andrea Hurajová a Gabriela Grešová.

Porota tiež vyžrebovala jedného z hlasujúcich, ktorí odovzdali svoj hlas jednotlivým fotografiám a tým bol Jakub Plávka. Všetky práce budú vo vestibule MsKS vystavené do konca decembra. Srdečne vás týmto všetkých pozývame.

Ďakujeme všetkým fotografom, ktorí sa zapojili do našej súťaže. Ceny si môžu prevzať v MsKS.

Autori a súťažiaci:

Andrea Hurajová, Eduard Vasek, Eva Krššáková, Gabriela Grešová, Stanislav Gavulák, Eva Grísová, Jana Lukáčiová, Juraj Spišiak, Karin Žulková, Ľubomír Greš, Zuzana Kormaňáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografická súťaž "Mesto očami fotografa" -   Fotogaléria súťažných fotiek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------