Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

14.10.2016 Spolupráca rozšírená o hospodársku oblasť

Za účelom rozšírenia cezhraničnej spolupráce navštívili 14. októbra 2016 naše mesto zástupcovia samospráv a stavebných firiem gmín Kobylnica a Kościelisko.

Delegáciu oboch gmín privítal primátor I. Šaško a jeho zástupkyňa V. Jančeková.

„Sme radi, že sa toto stretnutie uskutočnilo. Napĺňame tak ciele našich partnerských dohôd. Od spolupráce na kultúrno – spoločenskej úrovni sa posúvame do spolupráce hospodárskej.“, povedal primátor, ktorý ocenil spoluprácu s wójtom gminy Kościelisko B. Pitońom pri tvorbe a realizácii spoločných projektov.

S gminou Kobylnica má mesto podpísanú dohodu o spolupráci od roku 2004 a obnovenú od roku 2007. Doteraz bola na úrovni samospráv a výmien mládeže, keďže táto gmina nespadá do oprávneného územia na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov. Spomenúť môžeme stretnutia pri medzinárodnom projekte partnerských miest Twin Town či každoročné návštevy našich detí na medzinárodnom divadelnom festivale Multi – Culty.

Spoločné stretnutia, ako povedal primátor, úprimné, uvoľnené  a neformálne  vyústili k záujmu gminy Kobylnica spolupracovať so slovenskými firmami zaoberajúcimi sa stavebnou činnosťou. Vedenie mesta, ktoré už v minulosti iniciovalo podporu hospodárskej spolupráce, vyhovelo súčasným požiadavkám poľských kolegov a zabezpečilo stretnutie delegácie vo firme Cestné stavby Tvrdošín a jej výrobnej prevádzke na výrobu asfaltov pre výstavbu ciest. Poľská delegácia navštívila aj kameňolom a nevynechala ani prehliadku Oravského hradu.

Keďže boli ubytovaní v Limbe, bol počas troch dní priestor na diskusie o činnosti oboch samospráv, histórii a súčasnosti regiónov, o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z eurofondov v Poľsku i na Slovensku, ďalších formách spolupráce, no najmä rozvoji cestovného ruchu.

Hostia ocenili, ako mesto dokázalo zrekonštruovať tak schátralý objekt a urobiť hotel, do ktorého sa radi vracajú.  

FOTOGALÉRIA