Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

13.10.2016 Výsledky Oravský mikrofón

Dvadsať mladých moderátorov  malo možnosť  prezentovať svoj talent na pätnástom ročníku regionálnej súťaže mladých moderátorov pod názvom "Oravský mikrofón" v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tvrdošíne – Medvedzí vo štvrtok 13. októbra 2016.

Vo vekovej kategórii 11-14 rokov súťažilo sedem žiakov a v kategórii 15-18 rokov celkom štrnásť študentov z celej Oravy. Jednotlivé výkony hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bol Matej Ružička, redaktor STV z Dolného Kubína a členmi boli Dominik Kianička, novinár a mediálny partner zo Žiliny a Lucia Langová, moderátorka zo Žiliny.

Odborná porota udelila v prvej kategórii prvé miesto Nine Prachárovej zo ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne, druhé miesto Karin Bartošovej zo ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne, a dve tretie miesta Matejovi Kaščákovi zo ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne a Natálii Moresovej zo ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. V druhej kategórii získali prvé miesto Dominika Ďaďová z CSŠ A. Radlinského v Dolnom Kubíne a Renáta Pátereková zo SZŠ v Dolnom Kubíne, druhé miesto nebolo udelené a na treťom mieste sa umiestnili tiež dvaja súťažiaci a to Martina Šeligová zo SZŠ v Dolnom Kubíne a Marek Ratulovský zo Spojenej školy v Tvrdošíne.

Dve súťažiace v druhej kategórii, ktoré sa umiestnili na prvom mieste, Dominika Ďaďová a Renáta Pátereková, budú reprezentovať Oravu na krajskej súťaži mladých moderátorov - Sárova Bystrica v Žiline.

Súčasťou vyhodnotenia súťaže bol i rozborový seminár, počas ktorého sa rozvinula zaujímavá diskusia medzi porotcami a súťažiacimi.

Súťažiacim boli udelené diplomy a tím ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach aj ceny, ktoré poskytlo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

Regionálna súťaž bola organizovaná Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Spoluusporiadateľom podujatia bolo Mestské kultúrne stredisko v Tvrdošíne – Medvedzí.

VÝSLEDKY

FOTOGALÉRIA