Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

18.9.2016 Dni európskeho kultúrneho dedičstva ukončil koncert

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou,  ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch.

Základným cieľom DEKD, ktoré sa tradične konajú v mesiaci september,  je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnom dedičstve  a  prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť vedomie o jeho prepojení s európskym kultúrnym dedičstvom.

Mesto Tvrdošín a ZUŠ Tvrdošín usporiadali koncert krásnych melódií, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 18. septembra o 15.00 hod. v Drevenom gotickom kostole Všetkých svätých.

Na koncerte sa predstavili učitelia a žiaci ZUŠ Tvrdošín v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva,  kde je náš drevený gotický kostol Všetkých svätých zapísaný v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO

FOTOGALÉRIA 

VIDEO