Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

16.3.2016 ZŠ Š. Šmálika priniesla ľudovú rozprávku aj do nášho mesta

"Deň ľudovej rozprávky 2016" - Žiaci a učitelia ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne sa pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského zapojili aj tento rok (16. marca 2016) do krásnej akcie „Deň ľudovej rozprávky“. Vyučujúci a žiaci absolvovali vyučovanie v nádherných ľudových krojoch. FOTOGALÉRIA.

Táto myšlienka „zaodieť sa do ľudových krojov“ vznikla už v predchádzajúcom roku a stretla sa opäť s pozitívnym ohlasom. Ľudovú tradíciu však žiaci a učitelia preniesli aj do nášho mesta Tvrdošín, ktoré aspoň na chvíľu dýchalo atmosférou ľudových krojov.

Na vyučovacích hodinách  sa hovorilo o živote a tvorbe Pavla Dobšinského, čítali sa jeho rozprávky, pričom dominovala rozprávka o Červeňkráľovi a Žltovláske. Žiaci mali za úlohu spoznať rozprávku na základe pripravených obrázkov vo forme komiksu a nápadite vyplniť text v prázdnych bublinkách. Ďalšia úloha ich čakala po prečítaní ľudovej rozprávky, ktorú mali pretvoriť z prozaickej podoby do veršovanej, samozrejme originálnym, prípadne aj vtipným spôsobom. Kreatívnosť nechýbala ani pri kreslení ilustrácií.

Ich snaha bude ocenená v záverečnom vyhodnotení, keďže niektoré súťažné úlohy vznikli v spolupráci s knihovníčkou A.  Šimičákovou z Mestskej knižnice v Tvrdošíne. Tá spolu so mnou vymyslela súťažné úlohy a pripravila sladkú i knižnú odmenu za najlepšie práce.

Verím, že sme ukázali a priniesli aspoň kúsok ľudovej tradície i slovesnosti, ktorú tu chceme zanechať našim deťom, obyvateľom mesta.

 

Mgr. Petra Daňová, učiteľka slovenčiny a organizátorka kampane

p. Amália Šimičáková, knihovníčka Mestskej knižnice v Tvrdošíne