Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Štatistické údaje za rok 2015

K dátumu 01.01.2016 je počet obyvateľov mesta Tvrdošín 9 068. V Tvrdošíne je to 2 717, v Krásnej Hôrke 948, Medvedzie – sídlisko 4 708 a Medvedzie dedina 695. V roku 2015 sa narodilo 95 detí, z toho 49 dievčat a 46 chlapcov.

Najčastejšie meno pre chlapcov bolo Michal – štyrikrát, z dievčenských mien sa najviac páčilo meno Sofia, Sophia - štyrikrát. Prihlásilo sa 72 obyvateľov a odhlásilo 157. Naše mesto navždy opustilo úmrtím 64 občanov – 38 mužov a 26 žien. Počet uzavretých manželstiev bolo 76, z toho 43 na území nášho mesta. Prvé dieťa narodené v roku 2016 je Jozef Belkotiak, nar. 5. januára.