Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

19.11.2015 Uvítanie detí

Veselo bolo na radnici 19. novembra 2015, kedy sem zavítali na pozvanie mesta rodičia s novonarodenými deťmi, ktorých slávnostne uvítala zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková.

Stalo sa pravidlom a tradíciou, že naše mesto si uctí rodičov a našich najmenších - novonarodené deti uvítaním do života v sobášnej sieni.

„Občianske uvítanie do života je jednou z najkrajších a najvzácnejších chvíľ, ktoré si budete uchovávať v pamäti. Teším sa spolu s rodičmi zo zázraku života. Dieťa je predsa tým najvzácnejším darom, ktorý bude napĺňať a obohacovať ich dni. Je to dar, ktorý Vás milí rodičia bude sprevádzať po celý život, ale aj záväzok a poslanie pre mesto aby sme i naďalej vytvárali podmienky pre skvalitnenie šťastného života našich detí.“ povedala okrem iného V. Jančeková.

Prítomní rodičia si následne z jej rúk prevzali finančný darček a knihu s venovaním od primátora mesta. Do života sme v uvedený deň privítali 38 novorodencov (16 chlapcov a 22 dievčat).

FOTOGALÉRIA.