Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

20.10.2015 Centrum sociálnych služieb Orava otvorilo brány pre verejnosť

Centrum sociálnych služieb Orava v dňoch 20. – 21. októbra 2015 zorganizovalo deň otvorených dverí v centre dennej ambulantnej sociálnej služby. FOTOGALÉRIA.

Denné ambulantné centrum funguje v tomto objekte už od 01. júla 2014 a jeho hlavnou úlohou je pomôcť rodinám so starostlivosťou o mentálne postihnutých rodinných príslušníkov.

Pracujú tu špeciálne vyškolení zdravotníci, sanitári a sociálni pracovníci, ktorí vytvárajú pre týchto ľudí plnohodnotné podmienky zamerané na rozvoj kreatívnych zručností, športu a pohybového ústrojenstva v rámci rôznych terapií i mimo nich. Výhodou je, že aj keď rodičia využívajú túto možnosť, neprídu o opatrovateľský príspevok, ak nejaký poberajú. V rámci dňa otvorených dverí mohli návštevníci nahliadnuť napríklad do priestorov kde prebieha Snozelen – špeciálna terapia v upravenom prostredí, pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby. Ide o vytvorenie príjemných zmyslových zážitkov v atmosfére dôvery a uvoľnenia.

V dennom ambulantnom centre bolo vytvorených 12 miest, pričom v súčasnosti  sú obsadené iba 3. Výhodou tejto služby je možnosť dohody o počte dní i hodín, ktoré prijímateľ služby strávi v centre. V prípade, že rodič uvažuje o prihlásení svojho dieťaťa, je potrebné aby podal žiadosť na základe ktorej bude urobený sociálny posudok. Využívať tieto služby je možné denne od 07. – 17. hodiny, avšak po dohode je možné tieto hodiny aj dni individuálne upraviť.