Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

16.10.2015 Náučný chodník v Oraviciach splnil všetky podmienky otvorenia

Na otvorení Náučného chodníka Antona Kocyana sa 16. októbra stretli v Oraviciach riaditeľ a zástupcovia Správy CHKO Horná Orava, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie, správcovia Štátnych lesov Tanap, potomkovia Antona Kocyana, starosta Vitanovej a primátor I. Šaško.

Ľudovít Kocyan, vnuk A. Kocyana, po ktorom je chodník pomenovaný, v skratke priblížil život a vedeckú činnosť svojich predkov, po čom bola následne odhalená ústredná tabuľa celého chodníka. Po slávnostnej časti previedol prítomných hostí riaditeľ Správy CHKO Dušan Karaska kratšou časťou chodníka, ktorú spestril odborným výkladom pri jednotlivých stanovištiach. Poukázal na dôležitosť rašelinísk, ale aj na výnimočnosť rastlín a živočíchov tam žijúcich.

Náučný chodník bol vybudovaný v rokoch 2010 až 2013 z podnetu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava v spolupráci s mestom Tvrdošín. Vybudovaný bol v rámci projektu Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti o územiach Natura 2000 v CHKO Horná Orava. Tvoria ho dve trasy. Časť A (14.6 km) vedie po asfaltovej údolnej lesnej ceste do Tichej doliny, po štátnej hranici sa vracia cez Maguru po lesnej ceste s osobitnou vetvou smerujúcou na jej vrchol. Časť B (3,2 km) vedie po asfaltovej ceste v smere na Bobroveckú dolinu a prechádza povalovým chodníkom cez rašelinisko Peciská. Na trase A je 22 zastávok s náučnými tabuľami, posedeniami a vyhliadkovými vežami, zatiaľ čo trasa B v sebe zahŕňa 9 zastávok. Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre zabezpečenie ochrany prírodného prostredia v Oraviciach, zabezpečenie rozvoja turizmu, zvýšenie ekologického povedomia nielen miestnych obyvateľov a zároveň zníženie rizika úrazu.

FOTOGALÉRIA