Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

28.5.2015 Študenti gymnázia v Čechách

Ďalšia vydarená akcia je za nami... Na konci mesiaca máj sa 36 študentov nášho gymnázia vybralo za kamarátmi do susedných Čiech, do malebného mestečka Nový Bydžov.

Toto priateľstvo trvá už niekoľko rokov, deti sa navštevujú od roku 2002. Udržať takéto priateľstvo vyžaduje veľa práce, energie, chuti a porozumenia nielen zo strany pedagógov a študentov, ale aj rodičov. Im všetkým patrí veľká vďaka za to, že v dnešnej dobe, keď na viacerých školách družobné výmeny utíchajú a upadajú do zabudnutia, máme my stále výborné vzťahy so školami v zahraničí. Veď ako sa spieva v jednej piesni: „Přátelství, to je někdy víc než láska...“