Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

21.-23.5.2015 Stretli sa Medveckí zo šiestich krajín

Občianske združenie Medvedzie zorganizovalo v poradí už IV. svetové stretnutie rodu Medveckých a Medveczkých pochádzajúcich z Medvedzia a Malého Bysterca na Orave. V Tvrdošíne sa tak tretí májový týždeň stretli rodiny, ktorých korene siahajú až do 13. storočia.

Počas troch dní bol pre účastníkov zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Poľska, Česka a Austrálie pripravený bohatý program. Piatok patril 1. ročníku Medveďtúry, výstupu na Javorovô. Po jeho zdolaní bola pripravená ochutnávka národných tradičných jedál a deň zakončili Medveďveselicou. V sobotu  účastníci vzdali vďaku na slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval správca farnosti dekan Ján Marhefka. Po nej sa všetci stretli v spoločenskej sále, kde po príhovoroch Miroslava Medveckého, predsedu OZM primátora mesta Ivana Šašku a zástupcov jednotlivých krajín prebehlo slávnostné odovzdanie rodových erbov – armálesov Ladislavom Vrteľom, Heroldom Slovensko za účasti Herolda Medvedzie a Persevanta Medveď. Na IV. svetovom stretnutí rodu boli slávnostne odovzdané erby dvom rodinám zo Slovenska a jednej do Čiech.

Účastníci veľkým potleskom privítali primátora I. Šašku, ktorý prijal pozvanie na v poradí tretie stretnutie organizované v Tvrdošíne. „I keď vás je tu menej ako na prvom stretnutí v roku 2000, zastupujete hrdý rod,“ povedal. „Priezvisko Medvecký je rozšírené nielen na Orave, ale aj na Slovensku, či viacerých krajinách na svete. Je milé stretnúť Medveckého v Bratislave či Prahe. Najviac nositeľov tohto mena je však v našom meste a nazvané boli po nich aj obec a aj sídlisko Medvedzie. Mnohí z vás, ktorých som stretol v roku 2000 ste tu aj dnes. Chcel by som vám všetkým popriať len to najlepšie, aby vám slúžilo zdravie, aby ste sa tu radi vracali, aby tieto stretnutia naozaj dlho pokračovali, pretože sú tu i mladší, a to je dobre. Verím, že si túto tradíciu udržíte. Na váš rod, ktorý má svoje erby, ale i bohatú históriu môžete byť hrdí.“

„S úctou sa chcem poďakovať pánu primátorovi za jeho reč, ktorú mal v úvode, ktorého slová môžem už tretí krát počuť. Od nášho prvého stretnutia prešlo 15 rokov. Vždy si ctíme ten čas, kedy sa stretneme, pretože to je každých 5 rokov,“ povedal Mihalyi Medveczky, predseda Nadácie Ursus z Maďarska.

„Na stretnutie som prišiel 350 km z Maďarska pešo. Mám úplne iný pocit a pohľad, ako keby som šiel lietadlom alebo autom. Peši som si túto cestu vychutnal. Rozhodol som sa pre tento spôsob preto, aby som ju prešiel tak, ako naši predkovia. Som rád, že som tu. Tu sa cítim ako doma.

Jedna rodina je vždy jedna rodina - nech je akákoľvek veľká alebo malá a býva kdekoľvek na celom svete. Keď sa jedna rodina chytí  za ruky a je súdržná, keď vo viere bude žiť a navzájom sa ctiť, vtedy má budúcnosť. Pretože - kto má budúcnosť, ten má aj minulosť. A my ako rodina máme krásnu minulosť. Treba si ju zachovať a zanechať pre budúcnosť – deťom, vnukom. Potrebujeme vidieť budúcnosť v mladých ľuďoch. Bol by som rád, keby na budúcom stretnutí sedeli za predsedníckym stolom  23-roční a zorganizovali takúto akciu podľa svojich vlastných predstáv.“

FOTOGALÉRIA.