Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

12.3.2015 Druháci v mestskej knižnici

Marec je prvým jarným mesiacom, ale tiež si ho každoročne pripomíname aj ako Mesiac knihy.

V tomto mesiaci si viac ako inokedy pripomíname význam knihy v našom živote, ako zdroja nových informácií, poučenia i zábavy. Triedne učiteľky sa spolu so žiakmi – druhákmi vybrali do mestskej knižnice, kde na nich už čakala pani knihovníčka Šimičáková. Po privítaní deti veľmi podrobne informovala o tom, že v našom meste sú dve knižnice kde sa môžu prihlásiť, a o tom čo majú urobiť, aby  sa stali ich členmi - čitateľmi. Ukázala deťom, že knihy sú v regáloch uložené podľa obsahu a tiež podľa abecedy. Predstavila súčasných detských spisovateľov a knihy, ktoré napísali. Potešila jej pochvala za doterajšie vedomosti žiakov o detských spisovateľoch a ilustrátoroch. Tí odvážnejší sa podujali nahlas prečítať úryvok z vybranej knihy, za čo si tiež vyslúžili pochvalu.

Potom si každý žiak vybral knihu, ktorá sa mu páčila a s ňou sa presunul do vedľajšej miestnosti - do čitárne. Tam si každý zo svojej prečítal úryvok a potom sa zahrali na ilustrátorov. K úryvku, ktorý  prečítali, nakreslili ilustráciu. Veríme, že mnohé z ich prác budú zdobiť priestory knižnice.

Krátky pobyt v knižnici obohatil deti o mnohé nové informácie. Zároveň sa uistili v tom, že kniha je naozaj najvernejším priateľom človeka, že môžu po nej kedykoľvek siahnuť, a vie ich poučiť ale aj zabaviť.