Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Tvrdošínske gymnázium v Taliansku

Gymnázium TVRDOŠÍN sa opäť zapojilo do medzinárodného projektu zastrešovaného agentúrou AFS (talianska paralela „Intercultura“).

Tentokrát sa žiaci SEPTIMY zúčastnili týždňového zahraničného pobytu v stredotalianskom regióne Abruzzo.

Na úpätí zasnežených Apeninských vrchov v meste AVEZZANO ich prijali medzi seba nielen ich rovesníci z talianskeho lýcea Marca Vitruvia Pollioneho, ale zároveň sa stali hosťami a členmi domácností talianskych rodín.

Naši žiaci, ako dobrí pozorovatelia školských pomerov v zahraničí si nemohli nevšimnúť rozdiely v chode slovenskej a talianskej školy. Okamžite by vraj s Talianmi menili dlhšie ránko v posteli – vyučovanie totiž v Taliansku začína o 8:20. Naopak, soboty v škole by so slovenským voľným predpoludním nemenili za nič na svete.

Popri vyučovaní sme spoznali kultúrne i historické krásy talianskeho národného dedičstva ako záhrady Vily rodiny d´Esté, malebné uličky dedinky Tagliacozzo, a naše cesty nás zaviedli až do „Večného mesta“ – do Ríma.

Neopakovateľné zážitky nás všetkých – žiakov i vyučujúcich nabili novou energiou. Už teraz vieme, že o rok letíme opäť v ústrety novému dobrodružstvu, ktoré by bez podpory našej školy (malého Gymnázia s veľkým G) nebolo možné. Vďaka finančnej podpore sponzorov a zabezpečeniu dopravy na letisko zo strany mesta Tvrdošín sme v Taliansku strávili nezabudnuteľný týždeň. Ďakujeme