Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

20.3.2015 Konferencia o využití bioplynu

Dňa 20. marca 2015 sa v priestoroch hotela Limba uskutočnila odborná konferencia s názvom Využitie bioplynu – bioplynová stanica Tvrdošín za prítomnosti nórskej veľvyslankyne na Slovensku, Inge Magistad.

Hlavnou úlohou bioplynovej stanice Tvrdošín je spracovanie biomasy zo spádovej oblasti a jej ďalšie pretváranie na elektrickú či tepelnú energiu. FOTOGALÉRIA.

tlačová správa : TU