Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

1.3.2015 ZO Úplzeň oslavovala 25 rokov

Dňa 1. marca sa konala výročná schôdza záhradkárov, časť Úplzeň, pri príležitosti 25. výročia od založenia, za účasti primátora I. Šašku.

K prítomným sa prihovoril Vladimír Betuštiak, ktorý zaspomínal na prvé stretnutie v bývalom VD – Oravan, kedy si zvolili prvý výbor záhradkárskej osady pod názvom Úplzeň. Pripomenul cestu po ktorej sa uberali pri realizovaní vlastného sna. Zrekapituloval obdobie, v ktorom okrem práce trávili voľný čas aj spoločensky na zájazde, či pri spoločnom guľáši. Poďakoval sa všetkým priateľom záhradkárom, celému výboru a primátorovi za jeho ústretovosť a podporu počas 25-tich rokov. V rámci programu členovia výboru jednotlivo podali správu o činnosti a hospodárení za rok 2014, podali informácie o pláne brigád, prác a rozpočet na rok 2015. Prebehla tiež voľba mandátovej a volebnej komisie, prijali nových členov a samozrejme na záver zablahoželali jubilantom.

FOTOGALÉRIA