Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

17.6.2014 -140. výročie narodenia Ignáca Gessaya

Mesto Tvrdošín a Spojená škola Tvrdošín zorganizovali pietnu spomienku a slávnostnú akadémiu pri príležitosti 140. výročia narodenia Ignáca Gessaya. FOTOGALÉRIA.

Dňa 17. júna sa  v kine Javor konalo literárno-hudobné pásmo o živote a diele Ignáca Gessaya. Tejto slávnostnej akadémie sa zúčastnili žiaci SPŠ a iných škôl, pozvaní hostia z Matice slovenskej a riaditelia domácich škôl. Hodinový program prostredníctvom umeleckých obrazov, moderátorských vstupov, faktorgrafických a živitopisných údajov, hudobno-dramatických vystúpení priblížil prítomným nielen život a dielo rodáka z nášho mesta a patróna SPŠ, ale aj nadčasový odkaz jeho celoživotného diela. Potom nasledoval príhovor doc. PaedDr. Pavla Pareničku, CSc. a Mgr. Petra Cabadaja, ktorí nám priblížili komplexnejší pohľad na život a dielo rodiny Gessayovcov a úspechy slovenských rodákov v celosvetovom meradle (najmä pochádzajúcich z oravského regiónu). Na záver pracovníci MsKS vyhlásili výsledky súťaže Gessayovo pero a víťazov jednotlivých vekových kategórií vecne ocenili.