Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

24.4.2014 Deň učiteľov

Vedenie mesta každoročne pripravuje spoločné stretnutie zamestnancov školstva so zamestnancami mestského úradu a poslancami MsZ. Je to forma, ktorou vyslovuje po ďakovanie za odvedenú prácu, aktivity, energiu a odhodlanie, ktoré v každom školskom roku odovzdávajú deťom, žiakom a študentom. Podľa slov primátora vďaka patrí nielen učiteľkám a učiteľom, ale aj nepedagogickým zamestnancom. Poďakoval všetkým za zodpovednú, náročnú, tvorivú prácu a neustále skvalitňovanie učebných procesov a prostredia, v ktorom formujú žiakov ako jedinečné osobnosti s túžbou po vzdelávaní a lepšom živote. Pripomenul snahy mesta o čo najlepšie materiálne zabezpečenie škôl a školských zariadení. Rekonštrukcie, ktorými prešli naše školy, výrazne prispeli k tomu, aby výchova a vzdelávanie mohli byť zabezpečované na veľmi dobrej úrovni. Symbolicky všetkým terajším zamestnancom odovzdal finančnú odmenu prostredníctvom riaditeľov škôl a školských zariadení. Nezabudol privítať a poďakovať sa aj bývalým pedagógom, ktorí pôsobili v tvrdošínskych materských, základných školách a školských za riadeniach, a ktorých rukami prešlo množstvo detí. Pri príležitosti Dňa učiteľov si osobitné ocenenie za dlhoročnú a obetavú prácu v školstve, Plaketu J. A. Komenského prevzala Dagmar Medvecká (MŠ Tvrdošín), Helena Musilová (ZŠ M. Medveckej) a Ján Buczacki (CVČ). Ocenení boli jubilanti Karolína Balúnová (MŠ Medvedzie), Anna Adamčáková (ZŠ M. Medveckej), Štefan Klimčík a Vendelín Habovštiak, ktorí sa v tomto roku dožívajú okrúhlych životných jubileí. Slávnostnú atmosféru svojím programom umocnili vystúpenia žiakov a pedagógov zo základných umeleckých škôl a Centra voľného času Tvrdošín.

FOTOGALÉRIA.