Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

5.4.2014 - Vyviezol sa odpad a čistilo sa okolie mesta

S jarou je spojené aj jarné upratovanie, do ktorého sa zapojili aj naši obyvatelia v sobotu 5. apríla. Pre tento účel boli v piatok a sobotu pristavené veľkoobjemové kontajnery .

Počas jarného upratovania sa mohli občania mesta zbavovať aj konárov z údržby záhrad, ktoré však nesmeli byť ukladané do veľkoobjemových kontajnerov, ale vedľa nich, nakoľko boli následne drvené a drevná štiepka bude zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene. Taktiež v rámci jarného upratovania sa uskutočnil zber nebezpečného odpadu z domácností s obsahom škodlivín a elektroodpadov ako sú autobatérie, pneumatiky, motorové oleje, olejové filtre, žiarivky a výbojky, obaly z olejov a farieb, staré televízory, rádiá, chladničky, mrazničky, mikrovlnky atď.. Jednotlivé nebezpečné odpady mohli občania uložiť pred rodinné domy a z bytových domov ku kontajnerom.