Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

7.4.2014 -Vynášanie Moreny

Ľudovým zvykom – vynesením Moreny sme sa rozlúčili so zimným obdobím. Vynesenie Moreny v Tvrdošíne sa uskutočnilo 7. apríla o 10. hodine. Program začal ľudovými zvykmi na Michalskom námestí, odkiaľ išiel sprievod so spevom k rieke Orava, kde bola Morena hodená do vody. Program, ktorého sa zúčastnili deti materských a základných škôl pripravila Súkromná ZUŠ Pierrot manželov Babuliakovcov. FOTOGALÉRIA

Týždeň pred Kvetnou nedeľou patrí v ľudových zvykoch tzv. Smrtnej nedeli, ktorá sa tento rok 2014 prihlásila o slovo 6. apríla. Nazvali ju podľa vynášania smrtky, ktorá má v jednotlivých oblastiach Slovenska rôzne mená: od tradičného Morena cez Marmuriena, Marmariena, Barborena, Šmertečka a Kyselica. Tento zvyk pochádza ešte z predkresťanských kultúr na našom území. Vznikol na základe mystických predstáv našich predkov, že zimu treba premôcť. U starých Slovanov sa začínal nový rok jarou a obrad "Vynášania Smrtky", bol najrozšírenejším zvykom vyháňania nahromadeného zla starého roku, prv než sa vstúpi do nového. Táto túžba sa spájala s prebúdzaním prírody. Morena symbolizovala zlé vlastnosti zimy, choroby a rôzne neduhy, príznačné pre chladné obdobie. Nevylučujú sa taktiež názory, že aj u Slovanov pôvodne obetovali vybraných mladých ľudských jednotlivcov. Jej vynesenie by malo zabezpečiť definitívny odchod zimy a vítanie jari, vypudenie negatívnych síl z chotára, vrátiť požehnanosť vegetácie, fyzickú silu zeme a dosiahnuť znovuoživenie prírody.

http://www.oravalive.sk/2014/04/09/chod-muriena-dole-vodou/