Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

7.2.2014 Novoročná čaša 2014

V piatok 07.02.2014 sa uskutočnila NOVOROČNÁ ČAŠA - stretnutie zástupcov mesta, poslancov, hostí, riaditeľov škôl a organizácií, športovkýň a športovcov ale aj podnikateľov, ktorí svojim dielom prispievajú k rozvoju nášho mesta. FOTOGALÉRIA.

Na Novoročnej čaši boli udelené Ceny primátora mesta za prácu a športové úspechy.

Pod záštitou primátora Ivana Šašku sa konal 7. februára 2014 11. ročník stretnutia, ktorého sa zúčastnili aj vzácni hostia, bývalý reprezentant vo futbale Dušan Galis, poslanec NR SR a splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport a Ján Jaško, bývalý slovenský hokejový útočník, ktorý sa po ukončení aktívnej kariéry venuje trénerskej činnosti a v súčasnosti v hokejovom klube HK ALTIS Orava trénuje deti vo veku od 4 do 14 rokov. Tradične na stretnutí nechýbali ani naši cezhraniční partneri z Kościeliska - wójt gminy Bohdan Pitoń a Stanisława Czubernat, ale ani poslanci, zástupcovia mesta, riaditelia škôl a organizácií, športovci a podnikatelia.

Po úvodnom vystúpení detí si prítomní pozreli krátky filmový dokument, ktorý bol prierezom najpodstatnejších udalostí a aktivít zo života mesta za uplynulý rok..

Následne sa k prítomným prihovoril primátor mesta, ktorý poďakoval športovcom, podnikateľom a ďalším, ktorí svojou prácou prispievajú k rozvoju mesta.

„Sme radi, keď sa vám darí, lebo vaše úspechy sú aj úspechmi nášho mesta. Patrí vám poďakovanie za to, že Tvrdošín sa dynamicky rozvíja, buduje, že je v ňom aktívny a plnohodnotný život. Vy všetci svojim dielom prispievate k rozvoju nášho mesta. Myslím si, že aj podmienky na šport sú na dobrej úrovni a budeme ich naďalej zlepšovať a podporovať,“ povedal okrem iného primátor.

Odpremietaný filmový dokument predstavil ľudí, ktorí si zaslúžia úctu a pozornosť za to, že sa významným spôsobom pričinili o dobré meno mesta, jeho propagáciu ale aj hospodársky, kultúrny a ďalší rozvoj.

Ceny primátora mesta za uplynulý rok boli udelené Mgr. art. Miroslavovi Knapovi za reprezentáciu nášho mesta na Slovensku a v zahraničí v oblasti výtvarného umenia a pedagogickej práce v oblasti umeleckého školstva, cenu za rozvoj priemyslu získala firma, AI TRADE vedená Ivanom Plevíkom a Ing. Andrejom Koleštíkom, ocenenie za rozvoj a rozširovanie služieb mesta a rozvoj zamestnanosti bola udelená firme Garbiar Stavebniny, pánovi Jozefovi Garbiarovi, ceny primátora mesta za aktívnu prácu v prospech mesta dostala MUDr. Adriana Rašková a poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Belopotočan. Ceny nominovaným odovzdali primátor a jeho zástupkyňa Vlasta Jančeková.

Prítomní si pozreli aj dokument o spolupráci Tvrdošína a Kościeliska na spoločných cezhraničných projektoch, ktoré sú prínosom pre obidve strany.

Po jeho skončení wójt gminy Bohdan Pitoń a Stanisława Czubernat  prevzali od primátora mesta ceny za rozvoj a udržateľnosť cezhraničnej spolupráce.

K Novoročnej čaši neodmysliteľne patrí aj ocenenie najlepších športovcov a trénerov za predchádzajúci rok. Ceny z rúk primátora a jeho zástupkyne si prevzali tí športovci a tréneri, ktorých vybrala komisia a ktorí úspešne v roku 2013 reprezentovali mesto na domácich a zahraničných športoviskách.

Zo športovcov to boli futbalisti Milan Sirota ml. a Jaroslav Hradský, florbalista Jozef Planieta, florbalistky Milota Hutirová a Michaela Ješšová, ktoré reprezentujú aj Slovensko, šachista Ján Španko a Roman Polák za výsledky v bežeckom lyžovaní, ktorý na Svetovej zimnej špeciálnej olympiáde v Južnej Kórei v roku 2013 vybojoval pre Slovensko dve bronzové medaile.

Ceny si prebrali aj naše športové talenty, ktoré už v mladom veku dosahujú pekné športové výsledky. Medzi nich sa svojimi výkonmi zaradila 10-ročná nádej tenisového klubu Tvrdošín Karolína Šašková a stolnotenisový klub Tvrdošín zastupovali 12-ročný Martin Kysel a 13-ročná Katarína Belopotočanová, ktorí už tiež obliekajú dres reprezentácie Slovenska.

Ceny si následne prevzali aj tréneri - za stolnotenisový klub Ján Buczacki a Roman Belopotočan, za florbalový klub Milan Burdeľ a Michal Cvanciger, futbaloví tréneri Marcel Bednár, František Novák a Anton Betuštiak, za šachový klub František Medvecký, za tenisový Andrej Zimáň a za volejbalový Michal Masnica.

Veríme, že sa všetkým športovcom bude dariť aj v nasledujúcom roku a Tvrdošín sa opäť zviditeľní na športovom poli doma na Slovensku, ale aj vo svete. 

Za vydareným športovo spoločenským večerom, po odovzdaní ocenení v príjemnej atmosfére, dozneli melódie a zhasli svetlá. No len za vydareným večerom, pretože aj v tomto roku nás všetkých opäť čaká práca, či už na pracoviskách, alebo športoviskách tak, aby sme aj v tomto roku zviditeľňovali naše mesto na poli kultúry, športu a celospoločenského diania, tak, aby po roku boli opäť odovzdané ocenenia ďalším a mohli sme sa pochváliť pred svetom, že Tvrdošín naďalej rozkvitá a darí sa aj jeho športovcom.