Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

6.12.2014 Predvianočné stretnutie v duchu úcty a poďakovania

V sobotu 6. decembra sa v športovej hale uskutočnilo podujatia "Sviatok príbuznosti", tradičné predvianočné stretnutie pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov.  FOTOGALÉRIA

Názov vystihuje zámer vedenia mesta – prehĺbiť pocit spolupatričnosti všetkých občanov, poďakovať sa za prácu, ktorú vykonali v prospech mesta formou spoločenského podujatia a darčeka.

Stretnutie, na ktoré vedenie mesta dokáže každoročne z mestského rozpočtu vyčleniť financie, je zámerne organizované v predvianočnom čase. Stalo sa tradíciou v období, keď máme k sebe v duchu kresťanských tradícií bližšie, keď láska šťastie, porozumenie nie sú len prázdnymi slovami, ale pretavujú sa do reálneho života. I tento rok, napriek veľkým investičným akciám, ktoré sa realizovali v meste, a dá sa povedať, napätom rozpočte, nebola tradícia prerušená. Je odpoveďou, že primátor mesta si váži  seniorov, ale aj zdravotne postihnutých občanov, ktorí počas svojho života odviedli kus statočnej práce. Stretnutie približne 1 200  občanov s pohostením i hodnotnými darčekmi bolo umocnené vystúpením detí CVČ, pedagógov ZUŠ  a pekným, energickým vystúpením známej slovenskej speváčky Marcely Laiferovej. Stretnutie s priateľmi vo vynikajúcej atmosfére, spoločné priania, aby v našich rodinách vládlo srdečné ovzdušie preteplené vďačnosťou najbližších, najdrahších, aby nás sprevádzali pokoj, vzájomné porozumenie, ohľaduplnosť, láska a úcta, bolo ukončené spoločnou piesňou. Keď zo stoviek hrdiel v športovej hale zaznela pieseň Tichá noc, akoby sa priblížila sviatočná atmosféra Vianoc, ktorú si každý niesol do svojho domova.