Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

9.10.2014 Maliarka Oravy - spomienka na Máriu Medveckú

Žilinský samosprávny kraj tento rok vyhlásil „Rok Márie Medveckej na Orave“, ktorý je venovaný významnej akademickej maliarke, rodáčke z Tvrdošína - Medvedzia.

 

Pri tejto príležitosti  pripravili mnohé organizácie a inštitúcie podujatia, ku ktorým sa pripája i mesto Tvrdošín a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Výstavnej sále MsKS Tvrdošín je otvorená výstava neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov Oravy s názvom „Inšpirovaní Oravou“, ktorú pripravilo Oravské kultúrne stredisko. Výstava fotografií a výtvarných prác potrvá v MsKS do konca októbra.

 

FOTOGALÉRIA Z OTVORENIA VÝSTAVY.

 

Mária Medvecká sa po štúdiách v Košiciach a Bratislave vrátila na rodnú Oravu, kde najskôr pôsobila ako učiteľka. Počas vojny však opäť študovala v Bratislave, vo Viedni i v Prahe, kde sa vzdelávala vo výtvarnom umení. Vo svojich dielach sa často nechávala inšpirovať Oravou, krásou jej krajiny, ľudovou architektúrou ale najmä ľudom, ktorý tu žil. Mária Medvecká si už od svojich začiatkov zvolila ako východisko realistické zobrazovanie. Venovala sa figurálnej, krajinárskej a portrétovej tvorbe. Počiatky jej tvorby sú späté s impresionisticko-realistickou orientáciou vo figurálnych kompozíciách. Jej skice sa stali predlohou poštových známok, či československej desaťkorunovej bankovky, vydanej v roku 1960.

Počas celého roka boli diela autorky, uložené v Galérii Márie Medveckej, zdarma prístupné pre verejnosť. Organizované boli mnohé výstavy a sprievodné podujatia, ktoré sa tematicky zameriavali na život a dielo akademickej maliarky.

 

Dňa 9. októbra sa v Tvrdošíne konalo spomienkové podujatie, venované významnej rodáčke, ktoré sprevádzala výstava oravských výtvarníkov a fotografov pod názvom "Inšpirovaní Oravou". Slávnostnej akadémie sa zúčastnil aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár, primátor mesta Tvrdošín, Ing. Ivan Šaško a „dievčatá z desaťkorunáčky“, pani Cisáriková a pani Hlaváčiková. Počas programu si prostredníctvom filmového dokumentu pripomenuli život a dielo národnej umelkyne. Už deväť rokov mesto Tvrdošín vyhlasuje výtvarnú súťaž Paleta Márie Medveckej a tento rok bola na tému "Mária Medvecká maliarka Oravy".

 

FOTOGALÉRIA ZO SLÁVNOSTNEJ AKADÉMIE

 

Výsledková listina súťaže Paleta Márie Medveckej

 

 

 V neposlednom rade sa v Art galérii Schűrger konala vernisáž výstavy "Mária Medvecká MOJA ORAVA" a slávnostné uvedenie bibliofílie „PRÍBEHY“ a „KRESBY“ na výstave „Moja Orava“, ktorej sa zúčastnil aj syn Márie Medveckej, MUDr. Peter Belan, CSc. s rodinnými priateľmi, manželmi Feldekovcami. Toto významné jubileum sa taktiež stalo podnetom k vydaniu rozsiahleho obrazového sprievodcu po expozícii Galérie Márie Medveckej.

 

FOTOGALÉRIA Z VERNISÁŽE

 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Základnou školou Márie Medveckej. Osobitné poďakovanie patrí vedeniu mesta, ktoré pripravilo slávnostnú akadémiu Maliarka Oravy.