Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Miroslav Knap: Divadlo Duše

„Žijem svoj fantazijný sen, plný žiarivých farieb a neskutočne - skutočných príbehov, do ktorých si Vás dovoľujem pozvať.“ M. Knap.

V Galérii Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach môžeme v týchto dňoch vstúpiť do sveta, ktorý pre nás vytvoril výtvarník a pedagóg Miroslav Knap. O tvorcovej úspešnosti na súčasnej výtvarnej scéne svedčí nielen putovanie jeho diel po galériách, ale aj uznanie odborných porôt na výtvarných fórach.

Najmä v grafickej tvorbe získal veľa ocenení za ex librisy, a to aj na medzinárodných prehliadkach. Je nositeľom Perla Adrie /Taliansko/, Európskej medaily Franza Kafku za umenie /Praha/, Ceny Európskej únie umenia /Praha/, Svetovej ceny Salvadora Dalího /Praha - Španielsko/, San Crispino /Taliansko/, je nositeľom Identifikačného kódu Slovenska... Jeho výstavy sa konali v mnohých mestách na  Slovensku i v zahraničí. Ilustroval zatiaľ pätnásť kníh našej aj inonárodnej literatúry.

Obrazy M. Knapa nám ponúkajú rozprávkový svet imaginatívnych príbehov, snov, dejov z Trinástej komnaty, do ktorej, ako vieme, nie je dovolené vstúpiť hocikomu. Ale aj obrazy majú svoje tajomstvo, sú šifrované, treba si nájsť svoj vlastný kľúčik, aby sme si ich otvorili. A či aj náš život nie je niekedy neustále prameniacou a premieňajúcou sa záhadou?

Knapove kompozície sú plné tajomných tvárí – duší, do rozmanitých útvarov /stromov, korábov, figúr.../ ich združuje príťažlivá sila, pozitívna sila priateľstva a lásky, aj túžby slobodného bytia v neohraničenom, nelimitovanom priestore. Pôsobia pritom prirodzene, ľahko a vďaka farebnosti navodzujú pocit voľnosti a radosti. Tak ako deti, tiež sa máme tešiť z hier, objavov, prijať rôznosť bytostí, uznať, že jestvuje mnoho nepoznateľného, ktoré nás obklopuje, čo však neznamená pre nás nebezpečenstvo, ale skôr príležitosť.

Takto nám autor otvára priestor do svojej vysnenej krajiny. Dôvodov vstúpiť je viacero. V takzvanom reálnom svete sme spútaní sieťami povinností, nevyhnutnými činnosťami, ktoré nás zväzujú až do tej miery, že nechceme počuť vnútorný hlas svojej duše. Nerozumieme túžbe dieťaťa, nesiahame po verši básnika, nedôverujeme očiam maliara a radšej zotrvávame v objatí fyzického, vonkajškového javového sveta. Dennodenná účelovosť prerastá človekom a zabráni mu rozvinúť sa, je ako strom s obťatými konármi – takáto lipa nezakvitne a neprinesie prostredníctvom včelstva med. Knapove bytosti – duše nie sú realistické, sú znakmi vnútorných ľudských životov, autor ich kladie na scénu tak, aby k nim pristúpili i tie z našich snov a predstáv, aby sa spoločne niesli na koráboch utkaných z nití, túžob a myšlienok, priťahujúce k sebe každú tvorivú myseľ, tvoriac tak najprv len pavučinové obrazce, ktoré však pomôžu otvárať oči a stavať si ucelenejší obraz svojho života. Z tejto strany pohľadu môžeme priradiť Knapove maliarske dielo k magickému realizmu, nadrealizmu, jeho výtvarnú poetiku ku predchodcom, ako boli A. Brunovský, K. Ondreička, V. Žilinčanová, K. Baron, i jeho vysokoškolský pedagóg D. Kállay.

Na roli duše sa pred nami rozohráva nepreberné množstvo rolí, toľko, koľko môže vo svojej predstavivosti ľudská tvorivosť rozosiať, aby bol ľudský život farebný, reč mnohovrstvová, cesty človeka neobyčajné. Ak je to tak, vieme, prečo sa vesmír rozpína narastajúcou rýchlosťou – ženie ho ľudská duša silou vlastnej predstavivosti.

Miroslav Knap /1973 v Trstenej/ študoval na SŠUP v Kremnici, potom /1991-1997/ absolvoval štúdium voľnej grafiky a knižnej ilustrácie na VŠVU v Bratislave u prof. Dušana Kállaya. Venuje sa voľnej a úžitkovej grafike, kresbe, ilustrácii, návrhom ex libris a maľbe. Pôsobí ako pedagóg na Strednej umeleckej škole v Nižnej, Súkromnej základnej umeleckej škole v Tvrdošíne i na Základnej umeleckej škole v Trstenej. Žije a tvorí v Tvrdošíne. Výstava potrvá do 24. januára 2014.