Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

5.4.2013 Výstava „Zo života beduínov v Sýrskej púšti“

Od 5.4.2013 sa uskutočnila výstava fotografií pod názvom „Zo života beduínov v Sýrskej púšti“, ktorá bola verejnosti sprístupnená  vo Výstavnej sále MsKS do 19.04.2013. Fotodokumentácia k výstave vznikla počas terénnych výskumov doc. PhDr. Marwana Al - Absiho, CSc. a prof. PhDr. Jaroslava Čukana, CSc., pracovníkov Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v oblasti Al-Lažat, medzi Damaskom a Palmýrou a v okolí Rakky, v rokoch 2004, 2006 a 2010.  VIDEO  Viac info