Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

1.2.2013 Novoročná čaša

V piatok 1.2.2013 sa v spoločenskej sále stretli na pozvanie primátora mesta riaditelia škôl, zástupcovia organizácií, podnikatelia, tréneri a športovci na tradičnom stretnutí s názvom "Novoročná čaša". Na tomto podujatí boli udelené ocenenia.  FOTOGALÉRIA.

Cenu primátora mesta si prevzali podnikatelia:

Anton KURJAK - za záslužnú činnosť pri napĺňaní rozvojových zámerov mesta

Miloš JURČI - za rozvoj a rozširovanie obchodných služieb mesta

Jozef KOPTA - za rozvoj a udržateľnosť cestovného ruchu

Marta BREZNANÍKOVÁ - za rozvoj a rozširovanie služieb v oblasti cestovného ruchu

Anna LENKOVÁ - za kultúrny rozvoj mesta

 

Ocenení ŠPORTOVCI:

Jakub  KIŠ - za vynikajúce športové výkony vo florbale a reprezentáciu mesta

Lukáš REGULY - za vynikajúce športové výkony vo florbale a reprezentáciu mesta

Monika STREDANSKÁ - za vynikajúce športové výkony vo florbale a úspešnú reprezentáciu mesta na Slovensku i v zahraničí

 Miriam Buková - za vynikajúce športové výkony vo florbale a úspešnú reprezentáciu mesta

Martin KYSEL - za vynikajúce športové výkony v stolnom tenise a úspešnú reprezentáciu mesta na Slovensku i v zahraničí

Jakub KULOŠTIAK - za vynikajúce športové výkony a reprezentáciu mesta v stolnom tenise

Maroš DREVEŇÁK - za vynikajúce športové výkony a reprezentáciu mesta vo futbale

Ľubomír GERÁT - za vynikajúce športové výkony a reprezentáciu mesta vo futbale

Milan DŽUGAN - za vynikajúce horolezecké výkony, reprezentáciu a propagáciu mesta na Slovensku i v zahraničí

Martin JAROŠ - za vynikajúce športové výkony v cyklotriale a reprezentáciu mesta

 

Ocenení TRÉNERI:

Michal Cvanciger

Milan Burdeľ 

Ján Buczacki

František Medvecký

Milan Sirota st.

Ľubomír Gregorec

Marcel Bednár

Marián Mika

Andrej Zimáň

Ján Lajmon