Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Naše mesto v štatistike

Celkový počet našich občanov sa mierne znížil a k 1. 1. 2012 sa zastavil na čísle 9 220.

Na počte obyvateľov sa podpísala najmä migrácia. O pohybe obyvateľstva nás informujú nasledujúce čísla: K trvalému pobytu sa prihlásilo 101 obyvateľov a odhlásilo sa 160 obyvateľov. Ak celkový počet obyvateľov rozmeníme na drobné, tak zistíme, že 2 637 občanov žije v historickej časti mesta, 879 v Krásnej Hôrke, 5 011 na sídlisku Medvedzie a 693 v Medvedzí. V roku 2011 mierne klesla aj pôrodnosť. Narodilo sa nám 87 detí, 43 dievčat a 44 chlapcov. K tej smutnejšej štatistike patrí aj číslo 57. Toľko obyvateľov totiž navždy opustilo naše rady v roku 2011. Uzavretých manželstiev bolo 72. Pre zaujímavosť uvádzame aj ďalšie infor mácie zo štatistiky: Najstaršou obyvateľkou nášho mesta je Mária Bakošová z Krásnej Hôrky, ktorá v minulom roku 22. novembra oslávila 102 rokov. Prvým dieťaťom narodeným v roku 2012 je dievčatko Mia Paľová, ktorá uzrela svetlo sveta 3. januára 2012.