Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

15.10.2012 ORAVSKÝ MIKROFÓN

Regionálna súťaž mladých moderátorov sa pod názvom Oravský mikrofón jedenásty krát uskutočnila 15. októbra v malej sále Mestského kultúrneho strediska v Tvrdošíne – Medvedzí. Súťaže pre vekové kategórie 11-14, 15-18 sa zúčastnili záujemci z celej Oravy. Ich výkony hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bola Lucia Langová - moderátorka zo Žiliny, členmi Dominik Kianička - novinár zo Žiliny a Marek Kuboš - režisér z Bratislavy. Fotogaléria

V prvej kategórii súťažilo sedemnásť žiakov zo základných škôl, v druhej päť študentov zo stredných škôl. Odborná porota udelila v prvej kategórii dve prvé miesta Eve Dieškovej a Dominike Ďaďovej obidve z CSŠ A. Radlinského z Dolného Kubína, dve tretie miesta Samuelovi Serdelovi zo ZŠ Komenského z Námestova a Agáte Brozovej z Gymnázia z Tvrdošína. Čestné uznanie bolo udelené Natálii Pohankovej zo ZŠ J. Matúšku z Dolného Kubína a Andrejovi Benkovi z CSŠ A. Radlinského z Dolného Kubína.

V druhej kategórii získal prvé miesto Matej Stachera zo Spojenej školy v Nižnej, druhé miesto Michal Hucko z Gymnázia M. Hattalu z Trstenej, obidvaja postupujú na krajskú súťaž mladých moderátorov Sárova Bystrica do Žiliny.

Súčasťou vyhodnotenia súťaže bol i rozborový seminár súťažiacich s porotcami, kde sa rozvinula zaujímavá diskusia.

Mnohí mladí moderátori budú mať možnosť moderovať významné oravské a celoštátne podujatia organizované Oravským kultúrnym strediskom.

Regionálna súťaž bola organizovaná Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Spoluusporiadateľom bolo Mesto Tvrdošín prostredníctvom mestského kultúrneho strediska v Tvrdošíne – Medvedzí.