Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

18.11.2011 "Zahrajte mi tichúčko" - súťaž a stretnutie s Darinou Laščiakovou

Mesto Tvrdošín pripravilo stretnutie so zaslúžilou umelkyňou pani Darinkou Laščiakovou, nositeľkou Zlatého erbu, Zlatého mikrofónu, Ceny Pavla Tonkoviča, Krištáľovej pyramídy a iných. Od roku 2010 je držiteľkou významného ocenenia Krištáľové krídlo za celoživotné dielo. Stretnutie sa uskutočnilo 18. novembra o 16.00 v kine Javor pri príležitosti okrúhleho životného jubilea umelkyne.  FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA  FOTOGALÉRIA ZO SÚŤAŽE

Výsledky speváckej súťaže " Zahrajte mi tichúčko"

I. kategória žiaci do 12 rokov :

1. miesto Mária Masláková- ZŠ Hladovka

2. miesto Anežka Kurajdová - ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín

3. miesto Barbora Žuffová - ZŠ Zuberec

II. kategória žiaci do 18 rokov:

1. miesto Zuzana Badárová - SZUŠ Tvrdošín

2. miesto Dominika Tekelová - ZŠ Zuberec

3. miesto Veronika Feilhauerová - ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín

III. kategória dospelí nad 18 rokov:

1. miesto Mgr. Michaela Gočalová - učiteľka ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín

2. miesto Henrieta Habláková - študentka Konzervatória v Žiline

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme !!!!

 

Spoločne sme si uctili pani Darinku Laščiakovú.

            Stovky milovníkov ľudovej hudby potešila 18. novembra v kinosále Javor naša rodáčka Darina Laščiaková, známa speváčka ľudových piesní, operný spevák a moderátor Vlado Dobrík, sólistka Štátnej opery v Banskej Bystrici Eva Lucka, deti zo ZUŠ a víťazi jednotlivých kategórií speváckej súťaže „Zahrajte mi tichúčko“.

            Pripravený program pri príležitosti okrúhleho životného jubilea umelkyne Dariny Laščiakovej bol skutočnou hudobno-slovnou lahôdkou, ktorú mala možnosť vidieť a vypočuť si zaplnená kinosála. Pani Darinka, tak ako ju poznáme, oblečená v tradičnom kroji za potlesku vošla v sprievode primátora do kinosály, aby si pozrela program, ktorý na jej počesť pripravilo mesto.

            Na úvod si prítomní pozreli krátky filmový zostrih zo života umelkyne, len pre poriadok do histórie nahliadneme aj my, aby sme si pripomenuli aspoň v skratke jej bohatý život.

            Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne na Orave. Legendárna speváčka slovenskej ľudovej piesne vyštudovala hudobnú vedu a národopis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskoršie pracovala ako redaktorka Československého rozhlasu. Pripravovala relácie, ktoré mapovali slovenské ľudové tradície, najmä reláciu Hory, ľudia a pieseň. Spomienky na svoj život, rodinu a prácu v oblasti ľudového umenia opísala v knižke Život s piesňou. Nahrala množstvo platní a vystúpila na množstve koncertov. Spievala v Lúčnici. Je nositeľkou Zlatého erbu, Zlatého mikrofónu, Ceny Pavla Tonkoviča, Krištáľovej pyramídy a iných. Od roku 2010 je držiteľkou významného ocenenia Krištáľové krídlo za celoživotné dielo. Je toho ešte viac, ale nechajme minulosť a vráťme sa späť do súčasnosti.

             V ďalšej časti programu si žiaci zo ZUŠ pripravili dramatickú kompozíciu z jej knihy „Život s piesňou“, ktorý sa Darinke veľmi páčil.

            To už však prichádzalo vyvrcholenie piatkového večera. Úvodne slovo patrilo primátorovi Ivanovi Šaškovi, ktorý Darinku, ostatných hostí, ale aj všetkých prítomných uvítal.

            „Som nesmierne rád, že môžem v našom meste opäť uvítať našu rodáčku, speváčku ľudových piesni a predovšetkým nenapodobiteľnú umelkyňu, ktorá svojou húževnatosťou, nesmiernou pracovitosťou a predovšetkým spevom o obyčajnom ľudskom živote, ktorý je bohatý láskou a duchom dokázala povýšiť ľudové umenie na najvyšší piedestál a tým zviditeľniť aj naše mesto aj za hranicami Slovenska. Sme jej za to nesmierne povďační a nesmierne si ceníme, že pri príležitosti okrúhleho jubilea môžeme našu Darinku opäť vidieť a počuť spievať naživo. Prajem jej vo svojom mene, ale aj v mene občanov nášho mesta ešte ďalšie roky pokojného života v kruhu svojich najbližších a nech je jej cesta naďalej poprepletaná ľudovou piesňou.“

             "S úprimným slovom umelkyne" - pod takýmto názvom pokračoval ďalší program, v ktorom sme mali možnosť vypočuť si najznámejšie pesničky pani Darinky, ktorá ako sa priznala sa najlepšie cíti na javisku v kroji. 

            „Najradšej spievam o obyčajnom ľudskom živote, ktorý je bohatý láskou a duchom, všetko sa nedá napísať do nôt, pieseň musí žiť v každom období a čase, žiť musí aj vtedy ak nie je človeku najlepšie. Mne je však dnes príjemne, pretože som medzi svojimi, ďakujem primátorovi môjmu Ivankovi, ak to tak môžem povedať, že tu dnes môžem byť s vami. Viete sú chvíle kedy človek ani nemusí povedať slovo, stačí aby len prišiel medzi svojich, domov, a oči tie prezradia všetko. Ja si nesmierne považujem, že môžem byť v mojom rodnom meste, kde som prežila najkrajšie roky svojho života v kruhu svojej rodiny, priateľov a známych, ale nesmierne ma teší aj, keď sa o našom meste dozvedám pozitívne veci. Ani si neviete predstaviť ako ma potešilo, keď sa ma jedná známa pýtala odkiaľ som, povedala som, že z Tvrdošína a ona mi vraví: Poznám, to je to mesto, kde majú takého šikovného primátora.“  

            Pani Darinka by vravela aj ďalej, ale to už sme sa započúvali do jej pesničiek, ktoré si s ňou spievala celá kinosála. Tá iskra o ktorej hovorila opäť dokázala zapáliť srdcia a všetkých nás vtiahnuť do jej piesne.

               Chvíľa oddychu, kedy pani Darinka nespievala, patrila operným spevákom Vladovi Dobríkovi a Eve Luckej, ktorí uvili peknú kytičku vystúpenia na počesť Darinky.

               Bodku za vydareným večerom urobil primátor mesta, ktorý pani Darinke odovzdal listinu čestného občana mesta, čo vohnalo do jej očí slzy nesmiernej radosti. 

              Pani Darinka by bola aj ďalej spievala, ale to už na ňu čakali deti, dospelí, ale aj ostatní, ktorí chceli niečo podpísať, priniesť, prehovoriť pár slov a ona i napriek tomu, že bola unavená neodmietla nikoho pre každého mala úsmev a milé slovo.

            „Mňa mali a majú ľudia radi, ja som mala a mám rada ľudí a taký je môj svet aj dnes. V ňom som slobodná a vďačne dávam ľuďom čo sa im páči“, dodala záverom.