Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

6.7.8.9.7.2011 -Stretnutie európskych partnerských miest v Tvrdošíne

V našom meste sa uskutočnilo stretnutie európskych partnerských miest od 6. júla do 10. júla 2011.  Naše mesto navštívili študenti a predstavitelia samospráv zo štátov: Belgicko - Durbuy, Fínsko - Orimattila, Fínsko - Uusikaupunki, Estónsko - Valga, Lotyšsko - Valka, Nemecko - Weissenburg, Poľsko - Kobylnica, Poľsko - Kościelisko, Švédsko - Östhammar a Slovensko - Tvrdošín. FOTOGALÉRIA - 6.77.7.  8.7.  9.7. 2011

Naše mesto sa stalo križovatkou Európy v rámci programu TWIN TOWN

V našom meste sa od 6. do 10. júla  2011 uskutočnilo medzinárodné stretnutie európskych partnerských miest pod názvom TWIN TOWN, ktoré bolo prvý krát zrealizovaný v roku 2001 vo Švédsku. Jeho cieľom je vytvorenie podmienok vzájomnej spolupráce medzi predstaviteľmi miestnych samospráv a mládeže. V septembri 2007 do spoločenstva miest z Belgicka, Poľska, Fínska, Estónska a Švédska bol popri nemeckom Weissenburgu a lotyšskej Valke prijatý aj Tvrdošín, ktorému pripadla úloha organizátora a hostiteľa na tento rok.

A tak mesto v týchto dňoch navštívili predstavitelia samospráv a študenti z ôsmych štátov Európskej únie a desiatich miest: belgického Durbuy, fínskych miest Orimattila a Uusikaupunki, estónskej Valgy, lotyšskej Valky, nemeckého Weissenburgu, poľských miest Kobylnice a Kościeliska, švédskeho Östhammaru a Slovensko zastupoval Tvrdošín. Pre vyše päťdesiatku účastníkov pripravilo mesto zaujímavý a pútavý program v ktorom sa hostia zoznámili nielen s históriou nášho mesta, ale aj nášho regiónu. V programe nechýbala kultúra, história a šport, hlavnou témou však bolo kultúrne dedičstvo. Pripravený program všetci účastníci hodnotili veľmi vysoko.

Už v stredu 6.7. po ubytovaní v priestoroch Spojenej školy sa uskutočnilo neoficiálne uvítanie v priestoroch  MsKS, kde účastníkov TWIN TOWNU na pôde mesta osobne privítal primátor mesta s poslancami mestského zastupiteľstva. Hosťom sa však páčila aj ľudová hudba, ktorá im zahrala a zaspievala niekoľko pekných ľudových pesničiek.   

Vo štvrtok dopoludnia sa hostia z Európy presunuli na Oravskú priehradu a vyhliadkovou loďou na Slanický ostrov umenia. So záujmom si pozreli aj most a hrádzu, ktorá zadržuje vody Bielej a Čiernej Oravy.

Odpoludnia ich v obradnej miestnosti mestského úradu oficiálne privítal primátor, ktorý ich oboznámil s úradom a systémom riadenia mesta, ale aj udalosťami, ktoré sa odohrali a odohrávajú v týchto priestoroch. Vedúci jednotlivých delegácií sa zapísali do mestskej kroniky a každý z prítomných si domov odniesol darček, knihu o Tvrdošíne, ktorá ako nám to povedala Belgičanka Laetitia Meunier, im bude pripomínať príjemné zážitky z nášho mesta. Pri symbolickom prípitku primátor poprial úspechy jednotlivým štátom a zúčastneným mestám z Európskej únie, ale aj každému osobne. Vyzdvihol spoluprácu a výmenu skúseností, ktorá ako pripomenul je hybnou silou rozvoja jednotlivých štátov Európskej únie.

Aj toto uvítanie rámcoval pekný kultúrny program s našim folklórom.

Kultúrny umelecký zážitok bol pre našich hostí pripravený aj v našej najvzácnejšej kultúrnej pamiatke zapísanej v UNESCO. Prvý potlesk v drevenom kostolíku však zožal primátor, ktorý hosťom priblížil s akou vervou sa on osobne pustil do záchrany nášho skvostu, dreveného gotického kostola, ktorý dnes patrí do svetového kultúrneho dedičstva a druhý si vyslúžili učitelia so ZUŠ za koncert vážnej hudby, ktorý veľmi vhodne zapadol do tohto programu, čo kvitovali aj naši hostia a spoločná fotografia pred kostolíkom bola tou najkrajšou bodkou za nevšedným zážitkom.

Z kostolíka sa hostia presunuli do Galérie Márie Medveckej, kde im maliarku, národnú umelkyňu, jej život a dielo priblížila poslankyňa mestského zastupiteľstva a sprievodkyňa v jednej osobe Magdaléna Lucká.

Po menšom čase na výdych pokračoval program ďalej večerou v mestskom kultúrnom stredisku, a stretnutím delegácií so zástupcami a poslancami mesta na spoločenskom večierku, kde im koncertovali Súkromná ZUŠ a pred kultúrnym domom naša dychová hudba Tvrdošanka.      

V piatok sa účastníci po raňajkách presunuli do prednáškovej sály Spojenej školy, kde si so záujmom vypočuli prednášku riaditeľa Krajského pamiatkového ústavu Miloša Dudáša na tému kultúrne dedičstvo a riaditeľa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava Róberta Trnku. Po úvodných prednáškach bola na programe prezentácia mládeže na tému kultúrne dedičstvo, kde jednotlivé delegácie prezentovali svoje mestá a krajiny. Po obede sa účastníci presunuli na návštevu Oravského hradu a popoludní nechýbali športové aktivity.

Aj sobota bola bohatá na prehliadku nášho regiónu, po raňajkách sa všetci presunuli do Zuberca do Múzea oravskej dediny - skanzenu, kde si urobili prehliadku ľudovej architektúry a absolvovali aj výstup na Roháčske plesá. Po presune do Oravíc nasledovala ochutnávka tradičných slovenských jedál a salašníckych špecialít a pokračovali prezentácie jednotlivých delegácií a diskusie. Program bol tak nabitý, že účastníkom neostal ani čas na návštevu Juráňovej doliny, pretože ich ešte čakala návšteva Meander parku, kde sa zregenerovali po náročnom dni. Večer im program spestril Folklórny súbor Senior Oravan a po ňom sa uskutočnilo vyhodnotenie a ukončenie projektu.  

Za všetkých to najlepšie povedal Wójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliński, vo vašom meste som nebol prvýkrát, ale aj tentoraz som bol milo prekvapený pohostinnosťou, bohatým programom a priateľskými ľuďmi. Odnášam si z toho stretnutia nezabudnuteľné zážitky, ktoré ma opäť presvedčili o tom, že naša vzájomná spolupráca a spoznávanie našich kultúr bude naďalej pokračovať. Prajem vedeniu vášho mesta, ale aj ľuďom v ňom veľa šťastia a úspechov v ďalších rokoch.