Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

30.4.2011 Deň učiteľov bol dňom spoločenského uznania

 Spoločenské stretnutie učiteľov a ostatných pracovníkov školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Tvrdošín. FOTOGALÉRIA.

V marci si tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky J. A. Komenského, ktorý bol hlboko presvedčený, že dobrá škola robí človeka lepším. Po stáročia sa vraciame k jeho myšlienkam a vzdávame hold jednému z najušľachtilejších povolaní – povolaniu učiteľa.

V spoločenskej sále počas slávnostného stretnutia pri príležitosti Dňa učiteľov zazneli úvahy nad opodstatnenosťou a vážnosťou tohto sviatku, ktorý sa stal tradíciou a mal by byť sviatkom stavovskej hrdosti. „Dnešný večer je kvôli vám a pre vás. Som rád, že ste prijali moje pozvanie, teší ma, že pozvanie prijali bývalí učitelia, vychovávatelia a ďalší pracovníci, ktorí sa podieľajú na chode našich školských a predškolských zariadení. Myslím si, že len keď bude dobrá škola a dobrí učitelia, tak budeme vychovávať aj dobrých žiakov. Snažíme sa aj o to, aby naše školské zariadenia boli materiálne zabezpečené, hoci nie všetko sa dá splniť na sto percent. V tento deň vám chcem vyjadriť úprimnú úctu a vďaku za všetko, čo robíte pre naše deti, pre naše mesto. Ďakujem aj našim bývalým učiteľom a želám všetkým do ďalšieho života len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia v osobnom živote, rodinách, ale aj veľa trpezlivosti vo vašej práci, aby ste dosahovali dobré výsledky a vychovávali dobrých žiakov, z ktorých budeme mať čestných a statočných ľudí. Ďakujem za vašu obetavú prácu a prajem veľa úspechov pri vzdelávaní ďalších generácií našich detí.,“ povedal okrem iného primátor. Pri tejto príležitosti osobitne poďakoval bývalým učiteľkám pri ich životných jubileách Viere Chorvátovej, Valérii Klimčíkovej, Terézii Kutlíkovej a Anne Mojšovej a odovzdal im kvety a ďakovné listy. Kvietok a symbolickú odmenu tak, ako po iné roky však dostali aj všetci prítomní učitelia a školskí zamestnanci nášho mesta. Podujatie podfarbili kultúrnym programom učitelia a žiaci tvrdošínskych základných umeleckých škôl.